persberichten

SCHENKING AAN VAN ABBE MUSEUM

IN 1970 ACCEPTEERDE JAN SLOTHOUBER EEN UITNODIGING VAN DE TECHNISCHE HOGESCHOOL TE EINDHOVEN OM AAN DE NIEUW OPGEZETTE AFDELING TECHNISCHE BOUWKUNDE DE FACULTEIT VORMLEER TE KOMEN INVULLEN. VANAF 1970 TOT AAN ZIJN EMERITAAT IN 1983 WAS HIJ LECTOR EN VERVOLGENS GEWOON HOOGLERAAR VORMLEER AAN DE TH/E EN ONTWIKKELDE MET STUDENTEN DE 'NIEUWE KUBIESE KONSTRUKTIES'.

VANAF 1983 BLEEF HIJ VERDER WERKEN AAN DE ONTWIKKELING VAN ZIJN ‘KUBIESE KONSTRUKTIES’. DEZE 'NIEUWE KUBIESE KONSTRUKTIES' 'NKK' LEVERDEN HEM EVENEENS VEEL WAARDERING OP. IN 1989 TEVENS EEN IKEA AWARD.

DE AFGELOPEN JAREN KWAM ZIJN WERK OPNIEUW IN DE BELANGSTELLING DOOR EEN TENTOONSTELLING BIJ GALERIE VIVID TE ROTTERDAM. HET RESULTEERDE IN DE VERWERVING VAN KUBIESE KONSTRUKTIES DOOR HET STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM. TOT HET EINDE VAN ZIJN LEVEN WERKTE JAN SLOTHOUBER AAN ZIJN 'NIEUWE KUBIESE KONSTRUKTIES'

RECENTELIJK WERD HET ARCHIEF, DE BIBLIOTHEEK EN EEN AANTAL WERKEN VAN JAN SLOTHOUBER GESCHONKEN AAN HET VAN ABBEMUSEUM. DEZE SCHENKING BIEDT DE MOGELIJKHEID OM VERBANDEN TE LEGGEN MET DE BESTAANDE COLLECTIE VAN HET VAN ABBEMUSEUM. ENERZIJDS IS DE WIJZE WAAROP SLOTHOUBER ZIJN ONTWERPEN HEEFT GEMAAKT EN DE DAARBIJ BEHORENDE FILOSOFIE VERWANT AAN DE WIJZE WAAROP EL LISSITZKY ZIJN VEELZIJDIG OEUVRE HEEFT VORMGEGEVEN. MAAR ER ZIJN OOK STERKE PARALLELLEN TE TREKKEN MET HETGEEN DE KUNSTEN AARS VAN DE MINIMAL ART ALS BIJVOORBEELD SOL LEWITT ONDERZOCHTEN IN TERMEN VAN STANDARISERING EN SYSTEMATISERING. DAARNAAST WAS JAN SLOTHOUBER VRIEND EN VAKGENOOT VAN DE OUD-DIRECTEUR VAN HET VAN ABBEMUSEUM JEAN LEERING. ZIJ HEBBEN SAMENGEWERKT OP DE TU/E EN SCHREVEN DIVERSE NIET (BUITEN DE UNIVERSITEIT) GEPUBLICEERDE NOTA’S EN FILOSOFISCHE ESSAYS OVER DE SOCIALE EN MAATSCHAPPELIJKE CONSEQUENTIES VAN ‘HET ONTWERP’. ANDERZIJDS WAS JAN SLOTHOUBER EEN GERESPECTEERD LEERMEESTER VAN DE EINDHOVENSE ARCHITECT EN KUNSTENAAR JOHN KÖRMELING. DEZE INVLOED IS TERUG TE ZIEN IN DE WIJZE WAAROP HIJ ZIJN CONCEPTEN VORMGEEFT EN IN HET DENKEN OVER DE VERVAGING VAN GRENZEN TUSSEN DESIGN, ARCHITECTUUR EN KUNST

BRON: VAN ABBEMUSEUM OP 10.10.08