NIEUWE KUBIESE KONSTRUKTIES

De term kubies wekt misschien associaties met het kubisme als voormaligehet hoofdgebouw kunstrichting.

cubic color building1 1024x804Toch is hier met kubies alleen bedoeld het aanduiden van een bepaalde struktuur.

De wetmatigheid daarvan lijkt een belemmering voor het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden.

Dit is dan ook de uitdaging tot het onderzoek ik na een onderbreking weer voorzet

Deze nieuwe kubiese konstrukties zijn ontstaan als ontwerpen op het gebied van de architektuur

Ze laten zien dat ook een kubies bouwsysteem veelvormigheid en industriële uitvoering toelaat.

Het omgaan met wetmatigheden door ontwerpers kan tegelijk ernst en spel zijn.

Het ingaan tegen regels is dan soms een weg vol avontuur naar een onbekend en daarom intrigerend doel.