ONTWERPEN

deze schetsen zijn een vervolg op eerdere architektuurontwerpen.

Multiple 150x150ze vormen daarvan een nadere uitwerking als voorbeeld uit meerdere mogelijkheden.

uitvoering in diverse technieken is denkbaar zoals beton- of staalkonstruktie.

toepassing van een kubies skelet ligt daarbij in elk geval voor de hand.

de schetsen geven daarvan het principe aan op een schematiese wijze.

de interieurschema’s zijn tevens ontstaan als experiment in het weergeven van onzichtbaarheden.

de bedoeling van een en ander is overigens niet zozeer om ooit in werkelijkheid te worden gebouwd.

het gaat meer om het plezier van het bedenken en bekijken van dingen die anders zijn dan we gewend zijn.