PENTAGRAM

Wijzen van spreken

men heeft de bloemen

buiten neergezet,

het gras voor onze

voeten weggemaaid

de rollen worden

nog eens omgedraaid,

gescheiden van de

tafel en het bed

de kool en de geit zijn

beiden weer gespaard,

dus pot noch ketel

treft meer een verwijt

hoe of het verder

gaat leert ons de tijd,

maar dat is nu wat

velen zorgen baart

: juli 1993