PENTAGRAM

Vrijblijvend advies

til niet te zwaar aan

uw gewicht en neem

uw kleding niet zo

nauw maar wel goed dicht

raak niet door schuld aan

lager wal maar hou

een oogje in het

zeil voor het geval

voeg niet de daad steeds

bij het woord al is

het omgekeerde

ook niet ongehoord

verlies de tijd niet

die verstrijkt maar laat

herinnering iets

zijn dat u verrijkt

: juni 1995