PENTAGRAM

De eigen reden

iedereen om mij

heen is druk bezig

maar alleen ik ben

zichtbaar afwezig

als overbodig

deel van een geheel

ben ik niet nodig

en doe dus niet veel

verontwaardiging

daarover bij de

anderen is dus

mijn rechtvaardiging

daarom is ieder

tevreden al heeft

dan ook elk van ons

een eigen reden

: mei 1995