SIKKENS AWARD

1966

Jan slothouber en william graatsma

Vanwege de indringende wijze waarop zij een verband tussen ruimte en kleur hebben afgeleid uit de correspondentie tussen de drievlakshoeken van een kubus en de zes elementaire kleuren

Jan slothouber en william graatsma, beiden tentoonstellings-architect van de voorlichtings-dienst van de staatsmijnen, krijgen de prijs ‘vanwege de indringende wijze waarop zij een verband tussen ruimte en kleur hebben afgeleid uit de correspondentie tussen de acht regelmatige drievlakshoeken van de zes wanden van een recht-hoekige ruimte en de regelmatige driekleurgroepen, gevormd met de zes elementaire kleuren van die wanden, bovendien voor de wijze waarop ze dit principe in hun vormgeving hebben toegepast’ om de bondige formulering van de sikkensprijs commissie te citeren. Dit kleurensysteem is onder meer te zien in de stands van de staatsmijnen, eenvoudig en snel op te bouwen uit door Graatsma en Slothouber ontwikkelde prefab kubus-elementen.